VÅR SYN PÅ HÖGKÄNSLIGHETEN

Vad är högkänslighet?
En del av oss är extra känsliga. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen - jämt fördelat mellan kvinnor och män - liksom hos de flesta djurarter. 
 

Högkänslighet eller HSP (Highly Sensitive Person) är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrepp myntat av psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning kring extra känslighet i drygt 20 år.

Vad innebär det att vara högkänslig?
Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. Det innebär att högkänsliga kan uppfatta information och känslor som andra inte lägger märke till. Vi reflekterar mer över allting och sorterar information på en djupare nivå. Den större medvetenheten gör högkänsliga ofta känner starkare än andra känslomässigt. Vi är väldigt intuitiva, har en stark magkänsla och "bara vet", utan att veta hur.
 

Vår vision med Högkänslighet Sverige
Vår vision är att skapa en planet där olikheter ses som tillgångar istället för något dysfunktionellt, som det ofta gör i samhället idag. Vi vill att alla människor i världen (inklusive högkänsliga) ska få vara sig själva, gå från offerroll till huvudroll och leva sina största liv. För att det ska fungera behöver vi gå bortom begreppet normalitet och istället fokusera på det som är unikt med var och en av oss och se varje individs gåvor som ett bidrag till helheten.
 

Hur kan högkänslighet berika livet?
På många sätt! (Det är därför vi har skapat den här sidan, för att visa att högkänslighet är något du kan använda till din fördel!). Vi har högre toppar och djupare dalar än andra. Vi har en stark inlevelseförmåga och kan se saker som andra kanske missar. Vi har lättare att se möjligheter och komma på nya idéer.

Finns det några nackdelar? 
Högkänsliga kan lätt bli överstimulerade och det kan leda till trötthet, osäkerhet, oro, ångest, rädslor och sömnsvårigheter. Det kan kännas som om allt snurrar och du tappar kontrollen. Vi blir så lätt djupt påverkade av andras sinnesstämningar och som högkänslig kan ditt humör snabbt svänga från glad till ledsen. Dessa humörsvängningar kan vara svåra att hantera. Då vill man bara ligga kvar under täcket eller låsa in sig på toaletten. Man kan känna sig som ett offer i en överväldigande värld.

Är detta ännu ett personlighetsdrag som samhället ska ta hänsyn till?
Det handlar inte om att omgivningen måste anpassa sig efter någon, utan att alla ska få vara den man är och lära känna sig själv bättre. Även om personlighetsdraget tillhör en minoritet menar Elaine Aron att detta är tillräckligt många för att betraktas som normalt men inte tillräckligt många för att omgivningen alltid ska förstå. Många högkänsliga människor blir därför missförstådda och felbedömda, vilket kan få dem att känna sig "konstiga", "onormala", "fel" och utanför. Vi vill påvisa att det inte är något fel på dig bara för att du är högkänslig.

Hur arbetar vi på Högkänslighet Sverige med högkänsliga?
Vi har utvecklat flera unika metoder att arbeta på djupet med tanke- och känslohantering. Vi vill ge högkänsliga konkreta verktyg och effektiva metoder att använda sin högkänsliget till sin fördel och se den som en gåva istället för ett hinder. Vi vägleder med bland annat yoga och känsloterapi, för en djupare förståelse för vem man är och hur man kan utveckla sin förmåga och i slutändan leva sitt största liv. Många högkänsliga känner sig begränsade av sin högkänslighet i onödan.

Vad kan du göra själv för att må bra?
Först och främst är det viktigt att själv ställa sig frågor som ”om jag var riktigt snäll mot mig själv just nu, vad skulle jag välja då?”, i olika situationer och möten under hela dagen. Det är när du väljer för dig själv som du bibehåller en hög energinivå.

Vår erfarenhet är att högkänsliga gör tvärtom. Vi tar ofta ett stort ansvar för omgivningen och anpassar oss istället för att välja det som fungerar oss. Det skapar känslan av att vara överstimulerad eller urlakad eftersom vi försöker vara alla till lags hela tiden.

Bästa rådet är att du börjar välja för dig själv, oavsett vad andra tycker om det. Försök även omge dig med människor som stöttar dig. Då kan du få vara den du verkligen är och använda din sensitiva begåvning till din fördel!