KONTAKTA HÖGKÄNSLIGHET SVERIGE

E-post
info@hogkanslighet.se

Telefon
0736-84 17 97 (Ina)
0736-24 06 52 (Malin)


Om Malin Sandell och Ina Elverljung
Vi är högsensitiva terapeuter specialiserade inom tanke- och känslohantering, förändringsprocesser och energiförståelse. Tillsammans har vi sedan 2010 utvecklat unika metoder att arbeta med högkänsliga individer och grupper på djupet. Vi vill ge högkänsliga verktyg och kunskap att använda sin känslighet till sin fördel och se den som en gåva istället för ett hinder. 

Sagt om oss
Här kan du läsa vad tidigare deltagare och klienter sagt om oss.

Integritetspolicy
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter samt mer information om vårt företag. Vår policy för personuppgifter.