DIPLOMERAD HSP-TERAPEUT PÅ ÖSTERLEN

Utbildningsstart: 16 augusti 2021

Malin Sandell & Ina Elverljung är dina kursledare på utbildningen till HSP-terapeut på Österlen. Utbildningen ger även yogalärarkompetens med fokus självutveckling.

VAD INGÅR?

 • Åtta utbildningsveckor på Österlen
 • Gruppterapi med vägledning i hela gruppen under samtliga träffar
 • Individuell terapi (Fyra tillfällen á 60 minuter)
 • Handledning i terapisamtal
 • Kost och logi under retreaten på Österlen
 • Manual vid steg 1-7
 • Kurslitteratur


KURSDATUM 2021-2022

 • 16-20 augusti 2021
 • 4-8 oktober 2021
 • 8-12 november 2021
 • 10-14 januari 2022
 • 7-11 mars 2022
 • 23-27 maj 2022
 • 22-26 augusti 2022
 • 17-21 oktober 2022


KURSTIDER

OBS! Detta är ungefärliga tider som kan ändras!
Från 13:30 på ankomstdagen till 13:45 på avresedagen.
 

PRIS

107 795 SEK exkl. moms       
(129 000 SEK inkl. moms)

Många arbetsplatser betalar utbildningar som den här för sina anställda. Kanske kan du tillgodoräkna dig denna utbildning som kompetensutveckling? Kontakta gärna oss så kan vi berätta mer om denna möjlighet. 

Det finns även möjlighet att dela upp betalningen om du så önskar!

ANSÖKAN
Ansök till utbildningen genom att fylla i formuläret nedan. Beskriv varför du vill gå utbildningen och berätta kort om din bakgrund.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss! 0736-24 06 52 till Malin eller 0736-84 17 97 till Ina.

Dela din gåva med världen!
Går du igång på att vägleda andra till att vara sina största jag? Är du redo att vara den magnifika terapeut och ledare du faktiskt är och förändra både ditt eget och andras liv?


Som högkänslig har du fått en speciell gåva som innebär att du känner av hur andra människor mår. Du har säkert fått höra att ”det alltid känns bättre när jag har pratat med dig!”, oavsett om du bara lyssnade eller gav konkreta råd till personen som satt framför dig. Ibland känns det lätt att få vara ett bidrag till någon. Andra gånger kan det kännas som att du lämnas med en tyngd, samtidigt som personen som just ”pratat av sig” går lättad från ert möte.

Tänk om din känslighet inte är något fel, utan i själva verket är något oerhört viktigt för vår värld? Om du skulle erkänna för dig själv varför du är här på planeten, vad vet du då? … Eller hur! Du är här för att förändra den!

Syfte med utbildningen
Den här utbildningen syftar till att ge dig de erfarenheter, kunskaper och färdigheter som krävs som HSP-terapeut, med din egen högkänslighet och utveckling som grund och med känsloterapi och förändringsterapi som inriktning.

Konkreta verktyg och metoder
Under utbildningen till HSP-terapeut lär du dig hur du kan hantera andra människors sinnesstämningar, tankar, känslor, problem, krämpor, draman och trauman med lätthet. Vi ger dig konkreta verktyg och metoder som gör att du som högkänslig terapeut kan var den tillgång, både till dig själv och till andra (samtidigt), som du kom hit för att vara. För det är precis så vi ser det.

Den här utbildningen syftar inte till att lära dig att ha förtroliga samtal med människor och få dem att må bättre. Det kan du redan! Det utbildningen handlar om att lära dig att vara i din storhet, din kraftfullhet och i din medvetenhet. Den handlar om att lära dig att lita till och utveckla din intuition så att du kan använda den i mötet med klienten. Den handlar också om att lära dig att kommunicera utifrån dina behov som högkänslig, så att du inte behöver trassla in dig i draman, trauman och annat som gör att det känns tungt.

OBS! Ändringar kan förekomma
Om utbildningen vid något eller några tillfällen inte kan genomföras på plats på grund av restriktioner gällande Covid-19 (eller annat), så kommer utbildningsveckorna att genomföras online via Zoom. 

Preliminärt upplägg för en kursvecka på Österlen
OBS! Detta är ungefärliga tider som kan ändras!

Måndag
12:00-13:30 Ankomst, tilldelning av rum, tid att vila och landa på retreatgården
13:30-14:30 Lunch
14:30-17:30 Undervisning, vägledning och övningar
18:00-19:00 Kvällsmat
19:00-21:00 Reflektion / Egentid

Tisdag-torsdag
7:30-9:00 Frukost
9:00-13:00 Undervisning, vägledning och övningar
12:00-14:00 Lunch
14:00-17:00 Undervisning, vägledning och övningar
18:00-19:00 Kvällsmat
19:00-21:00 Reflektion / Egentid

Fredag
7:30-9:00 Frukost
9:00-13:00 Undervisning, vägledning, övningar och avslutning
13:00-13:30/13:45 Lunch

Vilka är vi?
Vi, Malin Sandell och Ina Elverljung, är högsensitiva terapeuter med fokus på den högkänsliga människan som en gåva till den här världen. Vår vision är att skapa en planet där olikheter ses som tillgångar istället för något dysfunktionellt, som det ofta gör i samhället idag. Vi vill att alla människor i världen (inklusive högkänsliga) ska få vara sig själva, gå från offerroll till huvudroll och leva sina största liv. För att det ska fungera behöver vi gå bortom begreppet normalitet och istället fokusera på det som är unikt med var och en av oss och se varje individs gåvor som ett bidrag till helheten.

Vi har utvecklat flera unika metoder att arbeta med högkänsliga på djupet. Vi hoppar över kallpratet (vi högkänsliga är ändå inte bra på att prata väder och vind) och tar klienten direkt till kärnan och låter hen utforska livet ur helt nya synvinklar. Vår vägledning brukar beskrivas som intuitiv, träffsäker, tillåtande och konkret.

De metoder vi använder oss av handlar om att släppa taget och inte ta ansvar (plocka på sig) andra människors problem. Detta skapar ett tillåtande, ickedömande ”space” som gör att klienten är fri att förändra den hen längtar efter att förändra med vår vägledning. Resultatet blir lätthet och frigörelse för både terapeut och klient.

Vem kan gå utbildningen?
Vår utbildning till diplomerad HSP-terapeut, vänder sig till dig som vill få konkreta verktyg och metoder att hantera din egen högkänslighet med lätthet och samtidigt bidra till andra att kunna göra detsamma. 

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att gå utbildningen.

Hela utbildningen handlar om att utforska, skapa och leva i den värld som du alltid drömt om, den verklighet som du alltid varit medveten är möjlig. Är du redo att vara så annorlunda som du kom hit för att vara?

Vad innehåller utbildningen?

 • Känsloterapi med tanke- och känslohantering
 • Förändringsterapi och förändringsprocesser
 • Egenterapi och självkännedom (Erfarenhetsbaserad kunskap och personutveckling)
 • Utbildning i personlighetsdraget HSP (Highly Sensitive Person)
 • Medvetet ledarskap och din roll som terapeut
 • Självreflektion och självkännedom
 • Yogaklasser med olika teman, för självutveckling
 • Samtalsmetodik
 • Intuitionsarbete och medvetandeutveckling
 • Drama- och traumahantering
 • Kommunikation och högkänslighet
 • Stresshantering och utbrändhet
 • Relationer och högkänslighet
 • Energiförståelse
 • Gruppterapi
 • Konflikthantering
 • Sorgbearbetning
 • Andningsterapi
 • Guidade meditationer
 • Yoga anpassad för högkänsliga
 • Entreprenörskap och högkänslighet
 • Tillit och tillåtandets konst

Vid avslutad utbildning
Utbildningen ger diplom vid uppfyllda kriterier enligt följande:
 • Du ska ha deltagit vid alla utbildningstillfällen
 • Du ska ha genomfört minst 50 terapisamtal
 • Du ska ha läst kurslitteraturen och gjort hemuppgifterna
 • Du ska ha haft fyra individuella terapisamtal med oss
 • Du ska blivit godkänd vid praktiska prov