INTEGRITETSPOLICY

Högkänslighet Sverige drivs av företaget Infinite Retreat AB. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Infinite Retreat AB behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Hur hanterar vi personuppgifter?
För oss är det viktigt att du är trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Till följd av lagändringen den 25 maj 2018 har vi kompletterat vår integritetspolicy i enighet med GDPR. Genom att boka dig till någon av våra tjänster (retreat, kurser, utbildningar, terapi etc.) så godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Infinite Retreat AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Vad för slags personuppgifter sparar vi?
När du fyller i ett formulär på vår hemsida, via mail eller telefon till oss, sparas de uppgifterna tills din aktivitet hos oss är genomförd. Därefter raderar vi formuläret och sparar uppgifter om: namn, boendeort, telefonnummer, mailadress och kurshistorik. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part.

Varför sparar vi dessa och hur använder vi dina personuppgifter?
Vi sparar ovanstående uppgifter för att kunna hantera dina frågor, din bokning, fakturor, kvitton och för att kunna skicka ut information till dig inför och efter våra retreat, kurser, utbildningar och andra tjänster. Vi sparar dom även för att ha möjlighet att informera dig om kommande retreat, kurser, utbildningar och andra tjänster som vi erbjuder. Vid kurser, utbildningar och retreat sammanställer vi en deltagarlista för de som har varit med på kursen som innehåller namn och mailadress till alla deltagare, vill du inte stå med på denna, vänligen meddela oss så tar vi bort dig. Vi sparar din information så länge du inte aktivt väljer att radera dina personuppgifter hos oss.

Vilka är dina rättigheter?
Du har när som helst rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Om du vill att vi raderar din information hos oss skickar du ett mail till info@infiniteretreat.se, så tar vi bort dig ur alla våra register. För att ta bort dig som kund krävs att du inte har några obetalda fakturor hos oss.

Vem att tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter kan komma att delas inom Infinite koncernen (till vårt systerbolag Infinite Yoga Malmö AB). Vi vidarebefordrar, säljer, hyr ut eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Uppgifter om företaget
Infinite Retreat AB, Järstorp 102, 273 57, Brösarp med organisationsnummer 559111-6446 är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter: info@hogkanslighet.se, 0736 841797, 0736 240652.